Aktualākais Valsts izglītības satura centra vietnē

1sept_1.jpg 1sept_2.jpg 1sept_3.jpg

Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās?
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,
Vārdā nosauciet man tās!
 
Bet es zinu! Tētis teica:
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!
 
               /Jāzeps Osmanis/

Zinību dienā sveic
Valsts izglītības satura centrs!parb_vietas.jpg

07.08.2014. A.Lazareva.
Valsts valodas prasmes pārbaudes

Lai pieteiktos valsts valodas prasmes pārbaudēm, lūdzam iepazīties ar pārbaužu grafiku un reģistrēšanās kārtību. 

20140711_aktual.jpg

04.08.2014.
Informatīvs materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru ES Padomē

Jau nākamā gada sākumā Latvija pārņems Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts lomu. Lai arī skolēni būtu informēti par prezidentūras būtību un prioritātēm, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojis informatīvo ielikumu.
>> Lasīt vairāk 

20140711_aktual.jpg

11.07.2014. D.Ļaha.
Aktuālais 2014./2015.mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par būtiskākajām aktualitātēm 2014./2015.mācību gadā. VISC turpinās pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, iesaistīt jauniešus dažādas aktivitātes interešu izglītībā, plāno uzsākt profesionālās izglītības satura reformu, kā arī īstenot virkni citus ar nozari saistītus jautājumus. 

autortiesiba.jpg

18.03.2014. I.Švarca.
Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

VISC publicē zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

ceksam.jpg

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, VISC ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem. 

20140226.jpg

26.02.2014. S.Austruma.
Vērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem

Mācību un metodiskā līdzekļa komplekts sastāv no interaktīva mācību līdzekļa skolēniem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām” un metodiskā līdzekļa skolotājiem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē”.
>> Interaktīvs mācību līdzeklis skolēniem
>> Metodiskais līdzeklis skolotājiem 

20131126.jpg

26.11.2013. I.Upeniece.
"Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis elektronisku metodisko materiālu pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā".
Metodiskais materiāls un prezentācijas 

20130715_peldesana.jpg

15.07.2013. I.Upeniece.
Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.